Sắp xếp theo:

Đồng Hồ Cơ

Đồng hồ tuabin đo nước sạch.

Đường kính DN15 - DN300

Xuất xứ Ý, Đức, Malaysia, ... 

DIEHL | ALTAIR V4 - ĐỒNG HỒ THỂ TÍCH

Nhà sản xuất: DIEHL
XUẤT XỨ: ĐỨC

DOROT | DVM-A | ĐỒNG HỒ THỂ TÍCH

Nhà sản xuất: DOROT
XUẤT XỨ: ISRAEL

MADDALENA | DS SD MTW | ĐỒNG HỒ THỂ TÍCH

Nhà sản xuất: MADDALENA
XUẤT XỨ: ITALY

BADGER METER | ELECTRONICS METER | ĐỒNG HỒ ĐO DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | ELECTRONICS METER | ĐỒNG HỒ ĐO DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | IN-LINE METERS | ĐỒNG HỒ ĐO DẦU

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | MECHANICAL METERS | ĐỒNG HỒ ĐO DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | OUTLET | ĐẦU PHUN DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | PISTON GRIP PG-121 | KẸP CẦM TAY DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | PULSE TRANSMITTERS- ĐỒNG HỒ ĐO DẦU NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | SERIES IOG | ĐỒ HỒ ĐO DẦU/NHỚT

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

DELTA | DPM 80B/100B | ĐỒNG HỒ WOLTMAN CẤP B

Nhà sản xuất: DELTA
XUẤT XỨ: MALAYSIA

DELTA | DPMC 50-200

Nhà sản xuất: DELTA
XUẤT XỨ: MALAYSIA

DIEHL | RAY FS WP | ĐỒNG HỒ WOLMAN CHO NƯỚC NÓNG

Nhà sản xuất: DIEHL
XUẤT XỨ: ĐỨC

Truy Cập