Sắp xếp theo:

Đồng Hồ Điện Từ

Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch, nước thải sử dụng công nghệ điện từ.

Đường kính DN50 - DN2400.

Tiêu chuẩn ISO, OIML R49...

Xuất xứ Ý, Đức.

BADGER METER | M1000 | BỘ HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | M2000 | BỘ HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | TYPE II | CẢM BIẾN ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | TYPE III | CẢM BIẾN ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | TYPE SANITARY | CẢM BIẾN ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

FLOW-TRONIC | SEWER MAG | CẢM BIẾN ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: FLOW-TRONIC
XUẤT XỨ: BỈ

HYDREKA | HYDRLNS 2 MINI | ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: HYDREKA
XUẤT XỨ: PHÁP

HYDREKA | HYDRLNS 2 | ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ

Nhà sản xuất: HYDREKA
XUẤT XỨ: PHÁP

Truy Cập