Sắp xếp theo:

Đồng Hồ & Thiết Bị Đo

Các thiết bị đo lưu lượng, lưu tốc, mực nước.

Sử dụng công nghệ đo điện từ, sóng siêu âm, tuabin cánh quạt..

Xuất xứ Italy, Malaysia, Canada, Đức...

BADGER METER | iSonic3000 | ĐO LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

BADGER METER | PARSHALL FLUME | MÁNG PARSHALL

Nhà sản xuất: BADGER METER
XUẤT XỨ: ĐỨC

DIEHL | HYDRUS | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: DIEHL
XUẤT XỨ: ĐỨC

DYNASONICS | DXN | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM CẦM TAY

Nhà sản xuất: DYNASONICS
XUẤT XỨ: ĐỨC

FLOW-TRONIC | FLO SONIC FPFM | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: FLOW-TRONIC
XUẤT XỨ: BỈ

FLOW-TRONIC | FLO SONIC OCFM | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: FLOW-TRONIC
XUẤT XỨ: BỈ

FLOW-TRONIC | RAVEN EYE | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: FLOW-TRONIC
Xuất xứ: Bỉ

GREYLINE | AVFM 5-0 | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: GREYLINE
XUẤT XỨ: CANADA

GREYLINE | AVMS 5-1 | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: GREYLINE
XUẤT XỨ: CANADA

GREYLINE | DFM 5-1 | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: GREYLINE
XUẤT XỨ: CANADA

GREYLINE | OCF 5-0 | ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

Nhà sản xuất: GREYLINE
XUẤT XỨ: CANADA

Truy Cập