Sắp xếp theo:

Van 1 Chiều

Van cho phép nước chỉ một chiều, khi có nước chảy ngược van sẽ tự động đóng.

HAKOHAV|402|VAN Bi

XUẤT XỨ: ISRAEL

LESSO | VAN 1 CHIỀU MẶT BÍCH

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

Truy Cập