Sắp xếp theo:

Van Cửa Phai - Penstock

Van Cửa Phai/Penstock điều tiết lưu lượng nước xả tại các hệ thống tưới tiêu, bể xử lý nước, công trình thoát nước, trạm bơm.

Xuất xứ Israel, Malaysia

Truy Cập